Ting Trung giao tip Trung tm ting Trung Avika

From Diversity Conference
Revision as of 15:14, 28 January 2021 by Buffetlizard3 (talk | contribs) (Created page with "Tiếng Trung giao tiếp bổ trợ kỹ năng, làm đẹp bản CV xin việc, gia tăng cơ hội cạnh tranhcho chính bản thân mình trong th...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tiếng Trung giao tiếp bổ trợ kỹ năng, làm đẹp bản CV xin việc, gia tăng cơ hội cạnh tranhcho chính bản thân mình trong thời đại hội nhập tại Trung tâm tiếng tiếng trung giao tiếp về điện thoại . Địa chỉ: Tòa nhà số 14 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội - 11500. Hotline: 0981.836.860. Email: trungtamtiengtrungavika@gmail.com. Website: